Letní škola českého jazyka

V letošní letní škole se opět potvrdilo, že se žáci mluvící různými jazyky a různého věku vždycky spolu domluví. Děti od předškoláků až po osmou třídu pocházely z Bulharska, Ukrajiny, Ruska, Kyrgyzstánu, Číny a Vietnamu. Škola nebyla jen o opakování učiva, ale také jsme vyrazili na exkurzi do Národopisného muzea v Praze. V muzeu jsme se dozvěděli, jak vypadal život lidí v dřívějších dobách na našem území. Žáky zaujaly především lidové kroje a ukázky oslav lidových tradic, které slavíme i dnes během celého roku. Zážitky z muzea jsme výtvarně zpracovali. Během kurzu jsme si také povídali o dalších tématech a rozšiřovali jsme slovní zásobu pomocí her, dramatizace a sportovních aktivit. Prázdninový kurz českého jazyka byl realizován v rámci projektu Společná adresa – Praha 13, který je financovaný Ministerstvem vnitra ČR a městskou částí Praha 13.

Mgr. Jana Repčáková, Mgr. Helena Bumbálková

Skip to content