Letní škola českého jazyka

Tento rok se Letní školy českého jazyka zúčastnilo 13 dětí od budoucích prvňáčků až po žáky 7. třídy. Děti navázaly mezi sebou hezké vztahy a po celou dobu si navzájem pomáhaly. Didaktických a dramatických her zaměřených na rozšíření slovní zásoby se účastnili všichni žáci společně. Procvičování gramatických jevů pak probíhalo ve 2 skupinách.

 

Kromě toho jsme se ve čtvrtek vydali za poznáváním Prahy a zastavili jsme se v Muzeu Lega. V pátek pak své zážitky žáci výtvarně zpracovali, a tím jsme celý letošní kurz ukončili.

 

 

Skip to content