Máme kostru ve skříni aneb strašidelné verše pro nebojácné děti 

Blíží se čas Dušiček, kdy se krajina halí do mlhy, je sychravo, venku tma. Ideální doba pro všechny bubáky, kostlivce a příšerky. Proto si děti 9.B vybraly knihu současných básníků Máme kostru ve skříni a v rámci projektu Celé Česko čte dětem předčítaly strašidelné básně prvňáčkům a třeťákům. Na závěr si všechny děti společně zarecitovaly báseň Bubáci. A protože prvňáčci ještě neumějí číst, 6.třídy se do projektu zapojily tvorbou obrázkového čtení, kdy nejmenším čtenářům „přepsaly“ básně v obrázcích. V dalších hodinách pak nejmenší děti báseň samy ilustrovaly. Projekt tak propojil žáky z 1. a 2.stupně a opět se ukázalo, jak je vzájemná spolupráce baví a má smysl.

 

Skip to content