Masopustní úterý na 1. stupni v pavilonu B2

Před jarními prázdninami se celá škola připravuje na masopustní veselí, které k této době již tradičně patří. Na patře, kde máme prvňáčky a druháčky jsme si udělali karneval přímo na masopustní úterý. Od rána děti přicházely do tříd v různých kostýmech, což je pro ně velký zážitek, učit se v maskách.

A jak vypadalo naše masopustně karnevalové dopoledne? Paní učitelky si pro děti připravily různé aktivity do hudební výchovy, výtvarné výchovy, češtiny a i povídání o masopustních tradicích a cizokrajných karnevalech. Na jednotlivé aktivity chodila celá třída, pokaždé k jiné paní učitelce. Všechny děti byly moc šikovné a aktivity krásně zvládly.

Na závěr jsme prošli s nově naučenou masopustní písničkou celou školou, abychom nacvičili, jak se chodilo v tradičním masopustním průvodu. Celé dopoledne jsme si všichni moc užili.

 

Mgr. Jana Laudátová

 

 

 

Skip to content