Metodik prevence

Milí rodiče!

Preventista školy je součástí školního poradenského pracoviště v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb (v platném znění). Jeho součástí je standardně výchovná poradkyně, v naší škole jsou to navíc i školní psycholožka a speciální pedagožka.

Mgr. Jana Mácová                                                                                                                                                                           jana.macova@zstravnickova.cz

Činnosti metodika prevence

  • Zpracování a vyhodnocení preventivního programu školy
  • Plánování a realizace preventivních programů
  • Poradenství v oblasti patologických jevů
  • Spolupráce s odbornými pracovišti

Důležité odkazy

Skip to content