MULTIKULTURNÍ KOUTEK

Díky projektu PRIMAS financovaného Evropskou unií za podpory MÚ Praha 13 jsme v naší škole slavnostně otevřeli v úterý 29. 5. 2018 MULTIKULTURNÍ KOUTEK, který pomůže formou her a výuky sblížit různé kultury dětí.

Po úvodním slovu pana ředitele ocenila přínos i paní místostarostka Plesníková. Hudební a taneční vystoupení si připravili žáci naši i s odlišným mateřským jazykem. O občerstvení se kromě nás postarali i rodiče účinkujících. A děti? Ty ihned využily připravené hry, tablety a hlavně interaktivní dotykovou
obrazovku…

 

Děkujeme všem, též kolegům, kteří se do této příjemné akce ochotně zapojili.

 

M. Fuglíková, M. Capková

 

Skip to content