Národní cena kvality ČR

Fakultní základní škola Trávníčkova získala mezinárodní certifikát v soutěži o Národní cenu kvality ČR, program EXCELENCE, kategorie Chytré inovace.  Certifikát vydaný EFQM „Recogniced by EFQM“ vyjadřuje úroveň vyspělosti organizace, její výkonnosti a způsobilosti procesů zavedeného systému managementu. Je to mimořádné ocenění celého pracovního kolektivu. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v jarních měsících 2022 na slavnostním předání cen na Pražském hradě.

Ocenění v PDF.

Skip to content