NÁRODNÍ PLÁN PODPORY NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOL – DOUČOVÁNÍ

Informujeme žáky a rodiče, že od září 2021 bude probíhat v rámci Národního plánu návratu žáků do škol na naší základní škole doučování žáků.  Jde o dlouhodobý projekt MŠMT, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku COVID – 19.

 

Jedná se o aktivitu, která slouží primárně pro doplnění vzdělávacích a sociálních ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

 

Jde o bonusový program. Doučování není součástí povinné školní výuky.

 

Rozhodnutí o poskytnutí této podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci učitele vyučujícího daný předmět.

 

O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou v úvodu školního roku informovat třídní učitelé zákonné zástupce.

 

Doučování je novou příležitostí pro každého žáka a je bezplatná.

 

Doučování může probíhat jak ve skupinách, tak i individuálně. Vždy před, či po vyučování. Povedou je pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, asistenti, vychovatelé), případně další najatí externisté (studenti VŠ apod.). Doučování může probíhat z každého předmětu, o který budete mít zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů. Svůj zájem potvrdíte v přiložené přihlášce.

 

V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. prosince 2021. Národní plán doučování však rokem 2021 nekončí. Podpora doučování bude pokračovat nejméně do konce školního roku 2022/2023 z Národního plánu obnovy.

 

Pro podporu podzimního plánu doučování byla připravena metodická podpora na webových stránkách https://doucovani.edu.cz, které fungují jak pro školy a neziskové organizace, které budou doučování realizovat, tak i pro rodiče.

 

Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Je to šance pro každé dítě.  Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky. Je to příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah.

 

6.9.2021               PaedDr. František Hanzal, ředitel školy

Skip to content