Návštěva prvňáčků v knihovně

Děti z prvních tříd se byly nedávno podívat na pobočce Městské knihovny v Praze ve Stodůlkách. Návštěva to byla velmi zajímáva a poučná, protože už začínáme číst svoje první slova a věty. Děti se dozvěděly, jak z v knihovně chodí a některé by si hned přály kartičku zařídit. Také už víme, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectví a kdo je to spisovatel a ilustrátor. Na závěr návštěvy jsme si mohli knížky prohlížet, za odměnu děti dostaly záložku. Všichni se těšíme, až půjdeme do knihovny na jaře a budeme si moci ty krásné příběhy, o kterých nám paní knihovnice vyprávěla také přečíst.

Mgr. J. Laudátová

Skip to content