Dobrovolná školní docházka od 25. 5.

Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

 

Zdravím ze zatím opuštěné školy všechny rodiče, kteří se s námi podílejí na vzdělávání svých a tím i našich dětí.

 

Pomalu se blíží termín 25.5., kdy má začít dobrovolná docházka do školy. Jistě sledujete sdělovací prostředky stejně jako já a pro stanovení všech opatření bude nejprve nutné zjistit váš zájem o tuto docházku. Počítáme s tím, že zachováme vzdálené vzdělávání. Naše paní učitelky se velmi aktivně zapojují do této nelehké formy výuky. Ale musím říct, že to byla výzva pro nás pro všechny a po prvotním hledání cest jsme myslím společně obstáli. A byla by škoda tuto cestu na poslední školní měsíc opouštět.

 

Nejsem jistě jediný, co si klade mnoho otázek. A hledám na ně odpovědi a řešení.

Na I. stupni máme 15 kmenových tříd, takže kapacita naší školy v tomto období bude maximálně 225 dětí. Podle vašeho zájmu musíme vytvořit skupiny, které se nebudou vzájemně potkávat a budeme muset mít rozpis na příchod a odchod ze školy. Děti budou mít možnost pobývat pouze v přidělené třídě se svou skupinou a při pobytech venku se budou střídat jen v předepsaném čase.

Stravování dětí bude probíhat podle obdobného harmonogramu. Naše kuchařky budou zajišťovat výdej oběda případným zájemcům po skupinách při dodržení všech hygienických pravidel.

 

Podmínkou docházky je doložení Čestného prohlášení. Zákonný zástupce dítěte potvrzuje, že ve společné domácnosti nežijí osoby s rizikovými faktory a dítě nemá žádné příznaky virového infekčního onemocnění. Pozdější zápis do skupiny než k datu 25.5. nebude možný.

 

Věřím, že tuto situaci společně zvládneme. Důležité je, abychom všichni zůstali zdraví a naše děti si z tohoto období odnesly i mnoho nového.

Pro dobrovolnou docházku do školy vás prosím o vyplnění přiloženého dotazníku.

Dopolední zaměstnání bude 4 až 5 hodin a odpolední  pobyt do 17 hodin.

 

Prosím o vyplnění dotazníku do 6.5.2020 a hned po vyhodnocení vašeho zájmu vás budeme informovat o jednotlivých organizačních opatřeních.

 

                                                  

Děkuji a jsem s pozdravem

František Hanzal

 

Celý dokument v PDF.
Ochrana zdraví v PDF.
Čestné prohlášení v PDF.
Online dotazník.

Skip to content