Od hrášku k člověku

Od hrášku k člověku. Tak se jmenuje náš aktuální projekt, který jsme v 5. A zahájili třídním experimentem – pěstováním hrášku v různých podmínkách třídy. Dozvěděli jsme se informace o J. G. Mendelovi a o dědičnosti. Zajímali jsme se o rozmnožování rostlin a živočichů a pobavili jsme se i o rozmnožování člověka. Tím jsme přešli k vývoji lidského jedince. Následně jsme si ve skupinách rozdělili jednotlivé soustavy, na které jsme se stali odborníky. Vytvořili jsme kostru, u které jsme popsali její jednotlivé části a také jsme vytvořili interaktivní pomůcku zaměřenou na naše jednotlivá ústrojí pro ostatní žáky ve třídě. Každý žák si pak prošel každou soustavou a plnil u ní několik úkolů. Kostry jsme pak překryli svaly, které byly vytvořeny z přírodních materiálů.

V českém jazyce jsme se stali archeology, kteří v rámci výzkumu vykopali kostru a zjišťovali podle různých indicií, jaký asi měla život, a z jakého důvodu umřela. V matematice a tělesné výchově jsme počítali, měřili, porovnávali a také běhali, jak rychle krev (a nebo vzduch) proudí lidským tělem, a nebo jak máme dlouhé tenké střevo.

Na záznam všech experimentů a znalostí jsme si vytvořili badatelské deníky. Kromě toho jsme se byli podívat na exkurzi v Ústavu experimentální botaniky, kde jsme se seznámili s laboratorními přístroji, podívali jsme se do kultivačních místností a také jsme se dozvěděli, jak můžeme získat z rostlin zelené barvivo.

Celý projekt jsme ukončili prezentací všech získaných vědomostí třeťáčkům. Byl to projekt, který nám zasáhl do všech předmětů výuky a zabral nám mnoho času. Podle toho, jak jsme ale získané vědomosti odprezentovali, nás ale hodně naučil.

Mgr. Jana Repčáková

 

Skip to content