Odpoledne s FUNPARKem

Dne 29.2.2024 se uskutečnil na naší škole seminář věnovaný výuce angličtiny na 1.stupni základních škol podle výukové sady FUNPARK. Seminář proběhl pod vedením paní Karin Rigerové z nakladatelství KLETT a pozvání přijalo 9 nadšených učitelek angličtiny z okolních základních škol. Lektorka, paní Rigerová, nám přiblížila systém výuky anglického jazyka podle pracovních učebnic FUNPARK a také nás seznámila s novinkami, které výuku zpestřují. Pracovní učebnice FUNPARK povzbuzuje žáky k spontánnímu mluvenému projevu prostřednictvím krátkých příběhů, písniček a množstvím doplňkových materiálů (PORTFOLIO, obrázkové karty …). Naše setkání obohatila i následná živá a podnětná diskuze všech zúčastněných. Adriana Sauerová

Skip to content