Orba pole a setí obilí

Děti ze 4. A a 5. A se díky ekovýchovnému programu navrátily na jedno dopoledne k dřívějším tradicím. Žáci se chopili lana uvázaného k pluhu a zkusili ho táhnout, orali pouze vlastní silou. Potom si každý z žáků vyoral sám brázdu s koněm. Po uvláčení hrud brázdami si nacvičovali i rovnoměrné setí obilí. Díky vlastní namáhavé práci si všichni uvědomili, jak bylo těžké si v minulosti vydělat na živobytí.

 

Helena Bumbálková, Ludmila Blechová

 

Skip to content