Platba školní družiny

Vážení rodiče,

žádáme vás tímto o platbu za docházku vašich dětí do šk.družiny na zbývající měsíce letošního šk.roku ( leden – červen 2024 ).

Částku 1 800 Kč za dítě převeďte nejpozději do 15.2.2024 na účet školy :

 

Čs a.s.  Praha 5, č.ú. 2000878349 / 0800       v.s. 111       – v poznámce vždy uvádějte jméno dítěte a třídu

 

                                                                                                                                                           Předem děkujeme za spolupráci

Skip to content