Platba za docházku do šk.družiny v měsících leden – červen

Vážení rodiče,

žádáme vás o úhradu plateb za docházku vašeho dítěte do šk.družiny v měsících leden – červen 2019. Poplatek 1 200 Kč převeďte nejpozději do 15.2.2019 na účet školy:

Čs a.s. Praha 5, č.ú. 2000878349 / 0800          v.s.111

– v poznámce je nutné uvést jméno dítěte a třídu

Pokud se dostanete do náhlé platební neschopnosti, kontaktujte vedoucí vychovatelku a situaci  můžeme společně řešit.

Upozorňujeme, že neuhrazení částky do daného data je dle směrnic pro provoz ŠD důvodem k pozastavení docházky dítěte do tohoto zařízení až do doby, než bude uhrazena.

Skip to content