Platba za šk.družinu ve šk.roce 2021 – 22

Poplatek za docházku dítěte do šk.družiny i letos činí 200 Kč za měsíc. První platbu za měsíce září, říjen, listopad a prosinec (tj. 800 Kč) proveďte nejpozději do 30.9.2021 převodem na účet školy :

Čs a.s. Praha 5      č.účtu    2000878349 / 0800           variab.symbol     111

  • v poznámce uveďte jméno dítěte a třídu     ( tato informace je pro nás důležitá hlavně v případě, že                                                                                  rodič – plátce má jiné příjmení než dítě)
Skip to content