Platba za školní družinu

Vážení rodiče,

platba za docházku dítěte do šk.družiny v měsících září až prosinec 2018 činí 800 Kč. Tuto částku převeďte nejpozději do 12.10.2018 na účet školy :

         Čs a.s.Praha5, č.ú. 2000878349/0800  v.s.111

-v poznámce uveďte jméno dítěte a třídu

Těšíme se na spolupráci ve šk.roce 2018 – 19.

Skip to content