Poděkování

Vážení rodiče,

jelikož jsme byli nuceni  při zajišťování přísných hygienických požadavků přerušit v prosinci docházku našich páťáků do šk.družiny, chtěli bychom vám touto cestou ještě jednou moc poděkovat za vstřícnost a spolupráci při řešení této pro všechny složité situace. Jakmile to situace umožní, vaše děti opět do docházky vrátíme .

Skip to content