posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Platnost 2 roky pro posudky potvrzené po 1.1.2018. Do konce roku 2017 je platnost 1 rok.

Skip to content