Poznávání vlastností látek

            Ve středu 19. června žáci druhého a třetího ročníku navštívili učebnu chemie. Děti s nadšením nahlédly do chemického kabinetu, kde se dozvěděly, jak se správně skladují chemikálie a proč je důležité dodržovat bezpečnostní pravidla.

Poté se přesunuly do třídy, kde bylo připraveno pět různých stanovišť. Děti si zde vyzkoušely různé techniky důležité pro zjišťování vlastností látek, jako je měření, vážení, určování teploty, míchání směsí a zjišťování vlastností látek pomocí smyslů. Chemické dobrodružství se dětem velmi líbilo. Nejenže se mnoho nového naučily, ale také si užily spoustu zábavy.

 S jednotlivými stanovišti pomáhali žáci z devátého ročníku, kterým za jejich pomoc moc děkujeme.

                                                                                                                                                                                                                         Hana Bujáčková

Skip to content