práce žáků II. stupně v rámci předmětu ČSP

Studentky a studenti naší školy jsou nejenom pilnými studenty s dobrými výsledky. Jsou také velmi obratní a zruční, jak je patrno z přiložených fotografií. Posuďte sami, jak moc se jim pouzdra na mobily povedla. Pozor, některé z vystavených pouzder podléhají autorským právům. Prosím, nekopírovat 🙂.  J. Hagarová.

Skip to content