Příspěvek SRPŠ

Příspěvek SRPŠ je v tomto školním roce stanoven na 100Kč / žák. V případě sourozenců je příspěvek 50 Kč/žák.

Skip to content