Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“

Už od začátku školního roku pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. 30. 9. 2020 proběhlo Hravé odpoledne s táborákem pro děti a jejich rodiče na naší školní zahradě pod vedením Jany Davidové a Evy Štychové v rámci projektu „51 kroků ke společnému vzdělávání“. Rodiny společně soutěžily v úkolové hře o krásné knihy. Ve hře se nejen dozvěděly něco o sobě navzájem, ale musely také použít šifru, zjišťovat, jaké svátky se slaví v jiných zemích, kreslit vlajky či přijít na všechny státní symboly. Po vyhlášení se všichni sešli u táboráku a opekli si buřtíky.

Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.

Mgr. Jana Davidová, Mgr. Eva Štychová

 

Skip to content