Projekt Mléko do škol

Karty na mléko – informace pro rodiče

V naší škole je možné odebírat mléko, mléčné výrobky a další produkty zdravé výživy. Dodávku zajišťuje firma COME vending (Happysnack) formou předplacených karet. Pro výběry z automatu je třeba předem kartu nabít určitou finanční částkou (proto název „předplacená karta“). Letos jsou karty anonymní, v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Jsou odlišeny pouze číslem. Není již centrální databáze údajů. Proto je třeba kartičce věnovat zvýšenou péči. Je nezbytné vyplnit jméno, aby bylo možné ztracenou kartičku vrátit, majitele kartičky již nebude možné dohledat v databázi jako dříve. Rovněž heslo je vhodné změnit a veškeré tyto údaje si samozřejmě ukládat.

 

Pokud přijde do školy nový žák nebo žák ztratí kartu, dostane novou. Případné blokace, žádosti o převody a veškeré starosti o karty přecházejí nyní na stranu rodiče. Proto se s kartami rozdávají i letáčky s novými informacemi pro rodiče.

 

Nové karty mají omezenou platnost na jeden školní rok – vždy od 1. 9. do 30. 11. následujícího školního roku. Letošní edice je platná od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2019. Původní karty budou mít ukončenou platnost 30. 11. 2018. Nové karty v současnosti začínám postupně rozdávat po třídách.

Prosíme proto rodiče, aby ve vlastním zájmu zkontrolovali výši nabití staré i nové kartičky a dohlédli, aby děti staré karty dočerpaly nebo aby byly finance včas převedeny na novou kartu. Převody jsou, jak uvedeno výše, v zodpovědnosti rodičů.

 

Aktivační poplatek u prvního nabití karty je 10 Kč (bude stržen z výše dobitého kreditu).

Tento poplatek je stejný i při převodu financí na novou kartu (v případě ztráty a vystavení nové karty).

Požadavky na převedení kreditu, dohledání případných nesrovnalostí a při ztrátě hesla posílejte na mail info@happysnack.cz (tj. přímo na firmu).

 

Všichni žáci školy mají přístup k dotovaným výrobkům. Je pak pouze na uvážení rodičů, zda děti budou moci kartu využívat či nikoli. Rodiče mohou také ovlivnit výběry dětí z automatu (určit omezení na určité druhy výrobků, stanovit denní limit odběru i sledovat čerpání).

Neochucená mléka a mléčné výrobky jsou nadále pro všechny žáky zdarma.

 

Odkazy na webovou stránku dodavatele produktů:
Happysnack.cz | O projektu | Nabídka | Ceník v PDF

Nabídka v jednotlivých automatech se může lišit. V případě nejasností se obracejte na třídní učitele, event. mailem na medulova@zstravnickova.cz.

 

Vladimíra Medulová

 

Pozn. Projekt Ovoce a zelenina do škol v naší škole rovněž existuje, ale je řešen jednotně (stejné ovoce pro všechny) přímou distribucí žákům. To ale zajišťuje jiný dodavatel a nemá to souvislost s touto kartičkou.

Skip to content