Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze-společného vzdělávání žáků v multikulturní společnosti. Rozšíří vzdělávací programy o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí. Realizované projekty pomohou vytvářet demokratické klima a budou podporovat demokratickou kulturu ve škole. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Podpoří spolupráci s rodiči žáků.

Skip to content