Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově učebny cizích
jazyků, čítárny a knihovny, školních dílen i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí
žáků.

Skip to content