Cílem projektu je vytvoření operativního plánu školy a dokumentu pro pracovníky školy a rodiče s přehledem konkrétních kroků pro adaptační období žáků s OMJ. Realizace multikulturních výchovných a vzdělávacích programů primárně zaměřených na posilování soudržnosti místní komunity se zapojením dětí s odlišným mateřským jazykem. Vytvoření a realizaci školních výukových programů určených pro rozšíření praktické výuky a podporu aktivní účasti v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím reflexe, kritického myšlení a sociálního učení. Podporu vztahu k místu, místně orientovaného učení.

Skip to content