Cílem operačního programu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí žáků. Poskytnutí dočasné personální podpory školního speciálního pedagoga, školního psychologa a kariérového poradce. Dále pak prohloubení spolupráce učitelů ZŠ s ostatními pedagogickými pracovníky a budoucími pedagogy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností. Rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím zahraničních stáží a sdílení příkladů dobré praxe.

Skip to content