Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic – školní speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce, školní asistent, podpořit vzdělávání pracovníků školy, vytvořit podmínky pro vzájemné sdílení zkušeností, rozvíjet spolupráci a podpořit zavádění inovativních metod výuky.

Skip to content