Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí ažáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podporaextrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Skip to content