Roušky ve šk.družině

Od 1.9.2020 budou děti povinně nosit roušky v ranní družině ( 6,30 – 7,45) a odpoledne ve chvíli, kdy dojde ke slučování oddělení ( po 16.h). V ostatních časech si děti nasazují roušky dle pokynů vychovatelky.

Skip to content