Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanovením § 46 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

 

přijímá k základnímu vzdělávání uchazeče s těmito registračními čísly

9SOF0
MZ 2/2020
3LHWU
MZ 15/2020
BP9PL
FPQWU
U0QLU
XF1PW
ENDHQ
WVZVF
7UMRU
VE5R8
BNOCA
39QNH
WU4OJ
6PEZL
KLD6T
P1KDR
ASO9V
99EH1
EVKEL
G8RAZ
J72YA
2QYT5
LJF2Y
52SZK
FYQ5I
4DKRO
YULJG
ORE2E
MZ 5/2020
MZ 14/2020
OW8GG
M08H9
MZ 3/2020
LH9JZ
5JKMH
A9WTW
QYC9F
MZ 4/2020
UKUYH
ESEAC
OQQCB
PY1YQ
Q7SQS
VDXMZ
5CREK
JQA8A
MZ 9/2020
UKU9O
K7DFQ
KT6HK
B5DOS
MZ 7/2020
EJGKJ
U2HNW
6PJMU
ASJ54
DD2E5
MZ 1/2020
YX0T2
9G10S
MZ 12/2020
HR1U4
G3XLE
TRHPJ
M7S70
N82OS
HJI0I
MZ 13/2020
R3G9M
FW29T
WSDH0
WPANB
ONH8J
TEWMB
4I9CW
UY0ST
D0X8L
ELYWI
U2FMN
450SO
B08QN
FO1VQ
OKKWH
37SSH
KZ8FZ
020NH
HE1L1
GDWS4
LCFXD
MZ 8/2020
TKZJF
J11QB
P8SQE

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 23. 4. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy.

Dále zveřejněno dne 23. 4. 2020 na webových stránkách školy www.zstravnickova.cz.

 

PaedDr. František Hanzal
ředitel školy

 

Oficiální dokument v PDF.

Skip to content