Rozmanitý svět – Výtvarně hudební dílna k Mezinárodnímu dni hudby (výroba hudebních nástrojů a muzikohraní)

V úterý 1. 10. 2019 se bude konat výtvarně hudební dílna k Mezinárodnímu dni hudby.

Děti se seznámí s řadou jednoduchých (perkusních, starobylých, primitivních) hudebních nástrojů a některé jednodušší si samy vyrobí. Nástroje si ještě mohou domalovat nebo jinak ozdobit. Setkání zakončíme „koncertem“ s vyrobenými nástroji.

Materiál zajistí výtvarnice, dítě zaplatí za každý vyrobený nástroj 10 Kč a své výrobky si odnese domů.

Sraz v 15.00 v hale u automatů. Lístečky s uvolněním pro družinu na tuto dílnu je nutno napsat a odevzdat do družiny.

Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt je přes vrátnici na můj telefon). Ukončení dílny a úklid cca v 17.30.

Tuto dílnu povede nová odborná lektorka.

Zájemce srdečně zveme.

 

Vladimíra Medulová

 

Skip to content