Školní jarmark

Děkuji všem rodičům i prarodičům za aktivitu a hlavně zapojení do školní akce.
Prodejem výrobků jsme získali pro třídu spoustu peněz.O jejich využití vás budu informovat na třídní schůzce v lednu.

Skip to content