Souznění s krajinou

V osmé třídě se žáci v rámci slohu setkali se subjektivně zabarveným popisem. V líčení vyjadřuje pisatel osobní pocity, popisuje skutečnost na základě svého vnímání. Děti měly jednoduchý úkol – vybrat si na internetu obrázek krajiny, která s nimi souzní. Pak si představit, že se na daném místě v daném okamžiku nacházejí, a zkusit popsat svoje pocity. Přestože se dětem zdál zpočátku tento úkol velmi těžký, většině se popis velmi povedl. Tři zdařilé práce si můžete přečíst.

Linda Pecháčková

Filip [PDF]

Eliška [PDF]

Marianna [PDF]

Skip to content