Spolupracujeme s Univerzitou Karlovou

Naše škola je zapojena do projektu Univerzity Karlovy. Jedná se o spolupráci na ověření zahraničního dotazníku a jeho přípravě pro využití v české praxi. Dotazník je určen pro učitele (či jiné pedagogické pracovníky) a zjišťuje sociální kompetence žáků 1. stupně v prostředí školy. Dotazník tohoto typu v České republice zatím chybí.

Naše škola je jedna z patnácti škol z České republiky, které jsou do projektu zapojeny. Naším cílem je pomáhat vědě a výzkumu. Přínosem bude nástroj využitelný pro praktické využití v oblasti školství. Věnujeme pozornost zvyšování kvality vzdělávání a snažíme se napomáhat pokroku v této oblasti.

Skip to content