TANDEMOVÁ VÝUKA ve 2. C

Ve středu 11. 12. se v naší třídě uskutečnila TANDEMOVÁ VÝUKA (= jde o speciální druh výuky, též označované jako párová, kdy jsou během výuky ve třídě dva učitelé nebo učitel a IT technik nebo učitel a odborník z praxe, apod.)

Žáci si pod vedením učitele IT zkusili naprogramovat malé výukové roboty. Hravě si při tom zopakovali dosud probranou látku 2. ročníku a byla to opravdu velká legrace ! (viz foto)

 

Skip to content