hodnotící škála pro testy

Základní přiřazovací postup:

100%-91%= 1

90%-71%= 2

70%-41%= 3

40%-21%= 4

20%-0%= 5

Skip to content