Třídnické hodiny online

Naši učitelé se dvě odpoledne sešli u další aktivity v projektu 51 KROKŮ K LEPŠÍMU SPOLEČNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ. Absolvovali zážitkový seminář připravený školní metodičkou prevence na téma třídnické hodiny v online. Nejen, že se seznámili s moderními postupy vedení TH, ale i s úskalími a možnostmi takových hodin při distanční výuce. Největší část semináře byla však vedena interaktivně a tak si na vlastní kůži zkoušeli nejrůznější aktivity a jejich reflexi. Vyzkoušeli si pozici žáka a sdíleli dojmy z různých aktivit. Následně se probíraly možnosti využití nejrůznějších aplikací k vytváření her a poskytování zpětné vazby. Hravost a ochota učit se novým věcem navzájem byla velmi nakažlivá. 

Skip to content