V Evropě se neztratíme II – zahraniční stáž v Dánsku

V rámci projektu o vzdělávání žáků s OMJ jsme se zúčastnily stáže v Dánsku, kde jsme se mohly seznámit s dánským školstvím a sledovat výuku na dvou školách. Byla to pro nás cenná zkušenost. Zjistily jsme, že způsob a metody výuky se příliš neliší od těch našich českých a mnohá učitelka nebo učitel by hodinu připravili a odučili lépe. Důraz je tu kladen především na individualizaci práce, což umožňuje i používání notebooků v hodinách (každý žák ho dostává od školy). Co ale bylo jiné a inspirativní bylo celkové nastavení společnosti a přístup k žákům. Všichni navzájem si tu více důvěřují, rodiče škole, škola učitelům, učitelé žákům a opačně. Žáci jsou do 7. třídy hodnoceni pouze slovně a do této doby mají pochopit, že se učí pro sebe a pro život, ne pro známky. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti sami za sebe. Nikdo je tu příliš nehlídá a oni nemají potřebu výrazně zlobit.

 

Jana Mácová a Linda Pecháčková, FZŠ Trávníčkova

 

Skip to content