V Evropě se neztratíme II – zahraniční stáž ve Finsku

V rámci projektu, V Evropě se neztratíme II, jsme měly možnost vycestovat do Finska a seznámit se s finským školstvím a systémem práce s dětmi s OMJ. Navštívily jsme školy v Kitee a Puhoksenu, které leží v blízkosti hranic s Ruskem a kde mají bohaté zkušenosti s výukou žáků s OMJ. Ve Finsku je převážná většina škol státních. Školní docházka začíná v sedmi letech, ve třídách je 16 – 18 žáků, vzdělávání je zcela bezplatné. Žáci dostávají ve škole veškeré pomůcky, materiál, učebnice i obědy zdarma. Učitelství je ve Finsku velmi ceněnou profesí, protože učitelé vědí, že mají volnost a svobodu v tom, jak budou pojímat svou práci. Stát si plně uvědomuje, že vzdělávání je investice do budoucnosti a značnou pozornost věnuje vzdělávání učitelů a následnému sebevzdělávání. Finsko má také velmi dobře propracovaný systém vzdělávání žáků s OMJ. Jsou to především roční intenzivní jazykové kurzy pro děti s OMJ, učebnice finštiny, které jsou zpracované pro rodilé Finy a zjednodušené pro děti s OMJ, znakový jazyk, který se vyučuje na pedagogické fakultě a používá se v komunikaci s dětmi již od mateřské školy, různé piktogramy, dvojjazyčné popisky, obrázky. Stáž byla pro nás velmi inspirativní nejen v rámci vzdělávacích metod a forem, ale i organizací výuky a přístupu ke vzdělávání.

 

Bočková, I. Žďárská

 

Skip to content