V síti

6.3. jdeme na promítání filmového dokumentu V síti, který se zabývá ohrožením dětí při komunikaci  v kyberprostoru. Snížené vstupné pro školy činí 80,- Kč. Uvidíme krácenou verzi, upravenou pro děti od 12 let. a doplněnou o diskusi se zástupcem tvůrců filmu. Jedná se o citlivé téma a je na rodičích, aby zvážili vhodnost pro jejich dítě. Školní metodik prevence M. Capková

Skip to content