Vánoční zpívání v domě seniorů Lukáš

V pondělí 17. 12. naše škola uspořádala po dohodě s paní Jitkou Olexovou pro seniory v denním stacionáři Střediska sociálních služeb Prahy 13 (Dům sociálních služeb Lukáš) hudební vystoupení. Pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Nikoly Zasman, které patří velké poděkování, představil vánoční koledy v českém a německém jazyce, např. Tichou noc. Žáci všech ročníků připravili dárky, děkujeme hlavně dětem a paní učitelkám 1. stupně. A s díky nesmíme zapomenout ani na výborné zpěváky, ani na žáky 9. A, kteří pomohli s organizací. Akce sklidila obrovský úspěch jak u klientů střediska, tak u zaměstnanců. Museli jsme slíbit, že ještě někdy přijdeme… Tak krásné Vánoce!

 

M. Fuglíková

 

Skip to content