Velikonoce Nanečisto a zahraniční stážisté na FZŠ Trávníčkova

3. – 6. dubna navštívila naši školu skupina pedagogů ze 4 evropských zemí – Švédska, Řecka, Francie a Portugalska. Cílem této mezinárodní spolupráce byla výměna zkušeností s žáky s OMJ a navázání budoucích kontaktů pro další spolupráci mezi školami. Kromě náslechů, společné tandemové výuky a společného workshopu se zahraniční lektoři podíleli i na akci „Velikonoce Nanečisto“.

Jak již název napovídá, účastníci této akce se seznámili nejen s českými velikonočními tradicemi, ale i s tradicemi ve světě (Portugalsko, Řecko, Francie, Švédsko), které si sami zahraniční učitelé i odprezentovali.

Velikonoční tradice si děti mohly vyzkoušet na 6 stanovištích a v průběhu celé akce mohli zhlédnout vystoupení skupiny Mirabel s pásmem lidových písní a tanců s velikonoční tématikou.

Po splnění všech úkolů na děti čekala sladká odměna v podobě mazance a velikonočního beránka. Děti si také odnesly vlastnoručně upletenou pomlázku, kraslici, velikonoční košík, znalost velikonočních koled a spoustu dalších zážitků. H. Bujáčková, L. Melicharová, M. Jurczygová

Celá akce probíhala v rámci Evropského projektu Výzvy 58 O krok dál… CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002070, který je spolufinancován Evropskou unií.

[text v PDF]

 

Skip to content