Vícejazyčnost je bohatství, 3. C

VYHRÁLI JSME 1. MÍSTO!!!

Projektu jsme se věnovali zhruba od poloviny září a velmi nás obohatil. Dozvěděli jsme se mnoho informací o České republice, o zemích, ze kterých pochází naši spolužáci či jejich rodiče, hledali jsme informace i o jiných zemích, kam bychom se rádi vydali. Informace jsme si zpracovali za pomocí rodičů doma a vzájemně jsme si je prezentovali. Četli jsme si různé matriály v mateřských jazycích některých dětí.

Kromě vzdělávací části jsme si užili i tvořivou kreativní část, kdy jsme navrhovali vlastní dopravní prostředky pro cestu do zvolené země. Vymýšleli jsme, co vše budeme cestou potřebovat a bylo to velmi zábavné. Opět jsme ale museli dobře vědět, kam (jakým směrem) se vydáme, proto bylo důležité dobře se seznámit i s mapou Evropy. U projektu jsme se vzájemně více poznali, naslouchali si, ptali se a bádali, hledali informace, hovořili s rodiči a příbuznými.

Jsem moc ráda, že jsme se do projektu zapojili, protože nás opravdu velmi obohatil nejen o znalosti, ale také o dovednosti spolupráce, naslouchání a vzájemné pomoci i respektu

                                                                                                                                                                   Kristína Pekárková, třída 3.C

Naše cesta za poznáním

Skip to content