Vítr ve škole

V rámci projektu ČERSTVÝ VÍTR Z HOR financovaného Evropskou unií se 24. 5. 2018 uskutečnilo fyzikální projektové odpoledne. Tématem bylo určování hustoty pevného tělesa. Žáci 7. ročníku si v této laboratorní práci procvičili měření objemu odměrným válcem, vážení tělesa a zkusili odhadnout, z jaké hmoty by mohlo těleso být. Určili přesnosti a odchylku měření. Poté provedli z naměřených hodnot pomocí vzorce výpočet hustoty a v tabulkách a na internetu se pokusili najít příslušný materiál. Nalezené porovnali se svým odhadem. Tato praktická cvičení vhodně doplňují teoretickou část výuky.

Dagmar Chlebounová

 

Skip to content