Výchovný poradce

Mgr. Olga Bočková

zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
M, Př

Výchovné poradenství zahrnuje

  • poradenství k volbě povolání
  • péči o integrované žáky se specifickými poruchami učení a ostatní žáky s poruchami učení a chování
  • péči o žáky mimořádně nadané
  • poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství pro rodiče, žáky, učitele
  • zajišťování vyšetření žáků v pedagogicko-psychologických poradnách na žádost rodičů
  • spolupráci s dalšími odbornými pracovišti

Jak vybírat střední školu?

Jak vybrat střední školu naleznete zde.

Skip to content