Výprava za Kelty

Za Kelty jsme se vypravili do Muzea hl. m. Prahy. Formou interaktivní dílny jsme se seznámili s tím, jak Keltové bydleli, jak bránili svá oppida, jak připravovali jídlo a mleli obilí, jak platili a jak se zdobili. Překvapivé bylo, že již zamykali své domy, teď už víme jak.

Skip to content