Výtvarná dílna – jarní tvoření

Ve středu 6. 3. 2019 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna na téma Jarní tvoření. Tentokrát to bude výroba přání, jarních květinových či jedlých dekorací apod. opět pod vedením odborné lektorky.
Materiál zajistí výtvarnice, dítě zaplatí poplatek 50 Kč. Svoji práci si opět hned odnesete domů. Sraz jako obvykle ve 14.00 před automaty na hlavní chodbě. Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt je přes vrátnici – jako u družiny). Ukončení dílny a úklid cca v 17.00.
Zároveň zveme s předstihem na příští výtvarnou dílnu – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ (středa 3. 4. 2019), spojené jako vždy s připomenutím tradic a zvyků Velikonoc.
Vladimíra Medulová
Skip to content