Výtvarná dílna – jaro na plátně

Ve středu 15. 5. 2019 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna. Tématem budou jarní motivy (květiny), ale tentokrát půjde o malbu na plátně. Tedy ne o klasickou malbu, budou se využívat předem připravené šablony. Obraz bude dotvořen barvami a kresbou vlastních drobných ornamentů.

Tuto dílnu povede opět odborná lektorka. Materiál zajistí výtvarnice, dítě zaplatí poplatek 50 Kč.

Svoji práci si opět hned odnese domů. Sraz jako obvykle ve 14.00 před automaty na hlavní chodbě.
Lístečky s uvolněním pro družinu je nutno napsat a odevzdat do družiny.
Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt je přes vrátnici – jako u družiny).
Ukončení dílny a úklid cca v 17.00.

Vladimíra Medulová

Skip to content